ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

“Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο: Μια διαφορετική προσέγγιση της πρώτης επαφής με τους αριθμούς”

Advertisements